EAS PROJEKTIDProjekt EU 51887 Aru Grupp AS Arenguprogrammi projekti plaan

Periood 01.11.2017 – 30.04.2022

Aru Grupp AS sai toetust meetmest "Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeede".

Projekti eesmärgiks on viia ettevõte kvalitatiivselt järgmisele tasemele läbi toote- ja tarkvaralahenduste, tehnoloogia, müügiprotsesside ning juhtimismeetodite arenduse. Tegevused viiakse läbi vahemikus november 2017 kuni aprill 2022.


Projekti raames viiakse ellu Arenguplaani esimese osa tegevused, mis kindlustavad kogu 3 aastase tsükliga Arenguplaani õnnestumise vastavalt eesmärgiks seatud numbrilistele tulemustele mõõdetuna 2022.a.
Aru Grupp AS arenguplaani eesmärk on ettevõtte pikaajalise jätkusuutlikkuse kindlustamine:
- ettevõtte turuosa kasv (käive)
- ettevõtte sissetulekute suurenemine (puhaskasum)
- ettevõtte töötajate sissetulekute suurenemine (palk)

Fondi nimetus: Euroopa Regionaalarengu Fond
Toetuse summa: 484 951.49 eurot
 Projekt DEP.1.01.23-0025 Aru Grupp AS küberpöörde teekaardi koostamine

Periood 12.06.2023 – 11.10.2023

Aru Grupp AS sai toetust meetmest “Küberturvalisuse taseme kaardistamise ja arendamise toetamise tingimused ja kord” I tegevussuund.


Käesoleva projekti eesmärk on välise nõustaja kaasabil hinnata ettevõtte infosüsteemide infoturbealast olukorda, koostatakse teekaart.

Projekti toetab Euroopa Küberkompetentsikeskus oma liikmetega

Toetuse summa 3 300.- eurot